Nabídka pozemků

Číslo parcely: 41
Parcela číslo: 2785/11
Celkem výměra [m2]: 2086
Cena za 1m2 [Kč]: 600
Cena celkem [Kč]: 1 251 600

Ceny pozemků jsou konečné bez dalších nákladů na parcelaci, budování inženýrských sítí apod.

Komentář: k prodeji pouze s parcelou č. 36

© Copyright 2012 První Hodkovická a.s.         Created by CTECH s.r.o.