Nabídka pozemků

Číslo parcely: 4
Parcela číslo: 2965/3
Celkem výměra [m2]: 2964
Cena za 1m2 [Kč]: 1000
Cena celkem [Kč]: 2 964 000

Ceny pozemků jsou konečné bez dalších nákladů na parcelaci, budování inženýrských sítí apod.

© Copyright 2012 První Hodkovická a.s.         Created by CTECH s.r.o.