Nabídka pozemků

Číslo parcely: 36
Parcela číslo: 2785/12
Celkem výměra [m2]: 1457
Cena za 1m2 [Kč]: 600
Cena celkem [Kč]: 874 200

Ceny pozemků jsou konečné bez dalších nákladů na parcelaci, budování inženýrských sítí apod.

Komentář: nestavební, k prodeji pouze s parcelou č. 41

© Copyright 2012 První Hodkovická a.s.         Created by CTECH s.r.o.